top of page

טיפול בילדים ומתבגרים

גישתנו לטיפול בבעיות של ילדים ומתבגרים, המעוגנת בידע תיאורטי וקליני נרחב, מצטיינת בשילוב של טכניקות ושיטות התערבות יצירתיות המותאמות לעולמם של ילדים ומתבגרים.

גישה זו מכירה במשאבים המיוחדים של הילד ומגייסת אותם לתהליך הטיפולי. היא מכילה כלים ייחודיים שפותחו במכון, המשתמשים בדמיון, בעולם אגדי, וירטואלי-אינטראקטיבי ובמראה החד-סטרית לפתרונות רב-ממדיים.

ייעוץ קצר טווח (מפגישה אחת עד שש פגישות) ט.ק.י. – {טיפול קצר-מועד בילדים ובמתבגרים} נועד למצוא מענה לשאלות הנוגעות להתנהגות הילד באירועי חיים שכיחים ובשינויים בחיי המשפחה, כגון: מעבר דירה, הולדת אח, חולי והיעדרות הורה.טיפול ממושך בילד ובמשפחתו מוצע במצבים הדורשים התערבות מורכבת יותר
באילו נושאים אנו מטפלים?
    •    קשיי הסתגלות לגן ולבית הספר
    •    בעיות התפתחות וחינוך של ילדים ומתבגרים
    •    קשיים ומצוקות של ילדים ומתבגרים עם עצמם

בתחום הלימודי והחברתי

    •    בעיות התנהגות במסגרות החינוכיות
    •    היפראקטיביות
    •    קשיי למידה והפרעות ריכוז וקשב
    •    התנהגות הרסנית של הילד כלפי אחרים וכלפי עצמו
    •    סכסוכים ואי-הבנות בין הורים לילדים
    •    בעיות התנהגות במשפחה
    •    הרטבה
    •    קשיים ביחסי אחים
    •    שימוש סמים ובאלכוהול
    •    הפרעות אכילה
    •    התנהגות אובדנית

"[יש לך מח בראשך ורגליים בנעלייך- ביכולתך להביא את עצמך לאן שתבחר" [ד"ר סוס

bottom of page