top of page

טיפול זוגי

מהי אהבה פרודוקטיבית?

זו אהבה שמאפשרת למערכת היחסים הזוגית להיות מֶגדלת, יצירתית, ומאפשרת להרגיש שבזכות הקשר מתרחשים דברים טובים בחייו.
 

כשזוג במשבר מגיע אלינו
הוא מקבל את העזרה והכלים העדכנים ליצירת מיכל משותף בטוח המאפשר 
תקשורת פתוחה ומקרבת.
זו מטרתנו בטיפול הזוגי.

 

"המרחק לא יוצר ריחוק בין אנשים,
השתיקה- כן"
[ג'ף הוד]

bottom of page